ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

01:15:00

MD82

یکشنبه

01:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:35:00

A300-600

یکشنبه

07:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

5

09:15:00

100

یکشنبه

08:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

اعلام ورود |

09:45:00

A320

یکشنبه

09:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3901

ایلام

نشست | دریافت بار از نقاله

3

09:25:00

100

یکشنبه

09:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

تاخیر |

MDC-DC-3

یکشنبه

09:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA340

تبریز

اعلام ورود |

09:50:00

100

یکشنبه

09:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

10:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3360

تهران

طبق برنامه |

A.330

یکشنبه

10:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

اعلام ورود |

10:10:00

MDC-DC-3

یکشنبه

10:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

تاخیر |

B.727

یکشنبه

10:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

10:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

یکشنبه

10:35

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

11:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

11:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

تاخیر |

100

یکشنبه

11:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

یکشنبه

11:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4136

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

12:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

12:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

تهران

طبق برنامه |

737-300

یکشنبه

12:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

13:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1015

عسلویه

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

13:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5269

اردبیل

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

14:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

15:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

15:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

15:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

15:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

16:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

16:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB991

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

یکشنبه

16:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB943

اصفهان

باطل شد |

MD82

یکشنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

تهران

طبق برنامه |

737-300

یکشنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

17:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6282

شیراز

باطل شد |

MD.88

یکشنبه

17:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA452

رشت

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7483

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

18:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:05

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

19:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

یکشنبه

19:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1924

آبادان

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

19:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

340

یکشنبه

19:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

20:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4126

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

20:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

20:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6983

گرگان

طبق برنامه |

MDC-DC-7

یکشنبه

20:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه |

100

یکشنبه

21:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1206

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

21:05

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB945

بندرعباس

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

21:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

21:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

21:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

21:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

21:35

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

22:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

22:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

22:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

22:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

22:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

23:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

23:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

23:59

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

00:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

01:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5290

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

02:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

07:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

07:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

08:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

08:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

09:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

09:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

09:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

10:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5266

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

11:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

757

دو شنبه

11:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7507

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:35

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

340

دو شنبه

11:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

11:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5225

یزد

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

12:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5226

یزد

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

12:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

12:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6284

ساری

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

13:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

13:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

13:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC828

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

دو شنبه

13:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

14:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7488

ساری

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

14:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

15:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

15:05

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

15:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5256

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

15:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1911

کیش

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

16:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

16:05

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

دو شنبه

16:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

16:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6913

اهواز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

17:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5290

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

18:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7570

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

18:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

18:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

18:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

18:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

20:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

20:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

20:35

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA226

ساری

طبق برنامه |

100

دو شنبه

20:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1913

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

21:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

21:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

21:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

21:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

21:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5262

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

21:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:35

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

757

دو شنبه

22:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

22:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6266

یزد

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

23:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

23:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

کیش

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

23:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:59

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-10 05:19

MDC-DC-3

یکشنبه

05:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

پرواز كرد |

11

1396-02-10 06:00

MDC-DC-3

یکشنبه

05:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

پرواز كرد |

23, 24

1396-02-10 06:28

MD.88

یکشنبه

06:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-10 06:48

MD82

یکشنبه

06:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

پرواز كرد |

22

1396-02-10 06:52

RJ85

یکشنبه

06:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

پرواز كرد |

19

1396-02-10 07:10

MD.88

یکشنبه

07:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

پرواز كرد |

24, 25

1396-02-10 07:50

MD.88

یکشنبه

07:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4137

یزد

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-10 08:07

MD82

یکشنبه

08:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

پرواز كرد |

23

1396-02-10 08:43

MD82

یکشنبه

08:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1014

عسلویه

پرواز كرد |

19, 21, 22

1396-02-10 08:48

A300-600

یکشنبه

08:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 10:00

4

100

یکشنبه

08:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-10 09:10

MD82

یکشنبه

09:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3902

ایلام

دريافت كارت پرواز |

2

100

یکشنبه

10:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

دريافت كارت پرواز |

19

A320

یکشنبه

10:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA453

رشت

دريافت كارت پرواز |

14

100

یکشنبه

10:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

دريافت كارت پرواز |

13

MDC-DC-3

یکشنبه

10:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

دريافت كارت پرواز |

21

737-600

یکشنبه

11:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

تهران

طبق برنامه |

11, 12

A320

یکشنبه

11:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

9, 10

MDC-DC-3

یکشنبه

11:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

| تاخیر - 12:45

B.727

یکشنبه

11:25

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

طبق برنامه |

17, 18

A319

یکشنبه

11:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

30

MD82

یکشنبه

11:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

25

MD82

یکشنبه

11:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

26

MD82

یکشنبه

12:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB990

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه |

22

A320

یکشنبه

12:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

| تاخیر - 13:35

8

100

یکشنبه

12:35

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

12:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

طبق برنامه |

28

MD82

یکشنبه

12:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB942

اصفهان

باطل شد |

MD82

یکشنبه

12:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

17

MD82

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

29

737-600

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

19, 20, 21

A300-600

یکشنبه

13:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

تهران

طبق برنامه |

13, 14

737-300

یکشنبه

13:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

15

MD82

یکشنبه

13:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6281

شیراز

باطل شد |

MD.88

یکشنبه

13:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

22, 23

A300-600

یکشنبه

13:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

18

MD82

یکشنبه

14:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

16

A320

یکشنبه

14:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1923

آبادان

طبق برنامه |

30

A320

یکشنبه

14:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

25

MD.88

یکشنبه

14:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

17

A319

یکشنبه

15:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

19, 20, 21

A300-600

یکشنبه

15:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5276

ارومیه

طبق برنامه |

13, 14

MDC-DC-3

یکشنبه

15:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4127

کیش

طبق برنامه |

15

A320

یکشنبه

15:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

28

MD82

یکشنبه

16:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

22

MD82

یکشنبه

16:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB944

بندرعباس

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

16:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

طبق برنامه |

9, 10

MDC-DC-3

یکشنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

تهران

طبق برنامه |

11

A320

یکشنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

18

A319

یکشنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

26

MD82

یکشنبه

16:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

16

A320

یکشنبه

16:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1207

شیراز

طبق برنامه |

8

100

یکشنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

19, 20, 21

A300-600

یکشنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3361

تهران

طبق برنامه |

12, 13, 14

A.330

یکشنبه

17:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

27

737-600

یکشنبه

17:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

17

MD82

یکشنبه

17:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6982

گرگان

طبق برنامه |

MDC-DC-7

یکشنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

تهران

طبق برنامه |

9, 10

737-300

یکشنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

18:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه |

22

M83

یکشنبه

18:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

24

MD.88

یکشنبه

18:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA341

تبریز

طبق برنامه |

12

100

یکشنبه

18:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7482

اهواز

طبق برنامه |

29

100

یکشنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

19:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

25

737-600

یکشنبه

19:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

20:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

17

MD82

یکشنبه

20:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

20:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

340

یکشنبه

21:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

21:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

18

A320

یکشنبه

21:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

MDC-DC-7

یکشنبه

21:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

21:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

21:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

22:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

22:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

22:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

22:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

تهران

طبق برنامه |

17, 18

MD82

یکشنبه

22:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

23:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

23:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

05:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

05:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

06:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

06:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5255

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

06:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

06:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

06:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5261

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

07:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

757

دو شنبه

07:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

08:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

08:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

08:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

08:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

09:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

09:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6283

ساری

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

10:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

10:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

10:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

11:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7489

ساری

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

11:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5265

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

12:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6912

اهواز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

12:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7506

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

12:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

13:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

13:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

13:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

طبق برنامه |

757

دو شنبه

13:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5289

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

14:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC829

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

14:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

14:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

15:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

15:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1914

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

16:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

16:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

16:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

17:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

17:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

دو شنبه

17:05

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

17:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1912

کیش

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

17:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

17:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

17:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

18:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

18:05

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

کیش

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

18:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

18:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

757

دو شنبه

18:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5293

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7571

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

19:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6265

یزد

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

19:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

19:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

A319

دو شنبه

20:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

21:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA269

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

21:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

21:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

21:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

22:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

22:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

22:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

3

01:35:00

A320

یکشنبه

01:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE965

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

01:40:00

B777

یکشنبه

01:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

1

04:15:00

B777

یکشنبه

04:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA451

مسقط

نشست | پایان دریافت بار

3

04:25:00

737-800

یکشنبه

04:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF023

کابل

تاخیر |

M83

یکشنبه

09:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

12:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1165

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

12:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5432

نجف

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3094

نجف

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF021

هرات

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3084

نجف

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3450

نجف

طبق برنامه |

A300B4

یکشنبه

14:05

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

یکشنبه

14:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

15:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5466

نجف

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

01:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE965

دبی

طبق برنامه |

B777

دو شنبه

01:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

02:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

B777

دو شنبه

04:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

12:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کویت

KAC511

کویت

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

12:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3094

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3430

نجف

طبق برنامه |

A300B4

دو شنبه

14:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA662

بیروت

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

14:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

دو شنبه

14:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

15:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

16:40

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

17:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

صافی

SFW211

کابل

طبق برنامه |

100

دو شنبه

17:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

19:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3074

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

19:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-02-10 02:44

A320

یکشنبه

02:35

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE966

دبی

پرواز كرد |

1396-02-10 04:06

B777

یکشنبه

04:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA452

مسقط

پرواز كرد |

1396-02-10 05:23

737-800

یکشنبه

05:10

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

پرواز كرد |

1396-02-10 05:20

A330

یکشنبه

05:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1164

بغداد

پرواز كرد |

1396-02-10 05:55

A300-600

یکشنبه

06:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5465

نجف

پرواز كرد |

1396-02-10 07:12

MDC-DC-3

یکشنبه

07:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3095

نجف

پرواز كرد |

1396-02-10 07:34

A320

یکشنبه

07:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

پرواز كرد |

1396-02-10 08:10

A320

یکشنبه

08:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF020

هرات

دريافت كارت پرواز |

M83

یکشنبه

10:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

13:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5433

نجف

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF024

کابل

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

14:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3451

بغداد

| تاخیر - 18:15

A300B4

یکشنبه

15:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

یکشنبه

15:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

19:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

20:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

02:35

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE966

دبی

طبق برنامه |

777

دو شنبه

03:25

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

05:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A330

دو شنبه

05:20

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3095

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

08:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

13:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

13:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3075

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:50

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3431

نجف

طبق برنامه |

A300B4

دو شنبه

15:15

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

دو شنبه

15:45

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA663

بیروت

طبق برنامه |

A310

دو شنبه

16:10

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600ST

دو شنبه

17:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

18:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

صافی

SFW212

کابل

طبق برنامه |

100

دو شنبه

18:30

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

20:00

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶