اخبار اخبار

۵ مرداد ۱۴۰۰
شرکت هواپيمايي کاسپين پرواز مشهد - نجف را از سر مي گيرد
۵ مرداد ۱۴۰۰
آگهي تجديد فراخوان پيمانکاران خدمات نظافت ترمينال ها، اماکن و ساختمان هاي فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
۵ مرداد ۱۴۰۰
آگهي تجديد فراخوان پيمانکاران خدمات خدمات نگهداري و راهبري تاسيسات حرارتي و برودتي فرودگاه مشهد
۲۹ تير ۱۴۰۰
فرودگاه مشهد در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98،
( قبل از شيوع کوويد 19) بيست و هفت درصد کاهش پرواز و 54 درصد کاهش مسافر داشته است و در مقايسه با بازه زماني مشابه در سال 99 رشد 118 درصدي در عمليات پروازي و افزايش 84 درصدي مسافر را تجربه کرده است.
۲۶ تير ۱۴۰۰
خدام آستان قدس رضوي با حضور در دفتر مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي از زحمات و خدمات ايشان تقدير و تشکر کردند
۲۶ تير ۱۴۰۰
فرودگاه شهداي سبزوار بعد از ١٧ سال از گاز شهري بهره مند گرديد.