اخبار اخبار

۲۴ بهمن ۱۳۹۴
بمنظور تجديد ميثاق با آرمان هاي معمار كبير انقلاب اسلامي...
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
توسعه و افزايش فضاي عمومي ترمينال پروازهاي داخلي فرودگاه مشهد
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
تقدير و اهداي لوح سپاس به فعالان نماز در فرودگاه مشهد
۱۹ بهمن ۱۳۹۴
ديدار مديرکل فرودگاه هاي استان با خانواده شهيد حسيني
۱۹ بهمن ۱۳۹۴
يگان سپاه حفاظت فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد ميزبان صبحگاه مشترك نظامي بود
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
مراسم باشکوه استقبال از شهداي مدافع حرم در فرودگاه مشهد