اخبار اخبار

۱۲ مهر ۱۴۰۰
نشست هماهنگي و برنامه ريزي شوراي فرهنگي، اقامه نماز و امر به معروف و نهي از منکر فرودگاه مشهد با حضور معاون توسعه مديريت و منابع
۱۲ مهر ۱۴۰۰
حاجي بيگي با حضور در فرودگاه مشهد ضمن بازديد از واحد آتشنشاني و هدايت زميني هواپيما اداره کل فرودگاه هاي استان، بر اجراي دقيق طرح آناليز منابع و وظايف تاکيد کرد
۱۱ مهر ۱۴۰۰
به مناسبت ايام پاياني ماه صفر دو پرواز فوق العاده در مسير مشهد - زنجان و بالعکس انجام مي شود
۱۰ مهر ۱۴۰۰
عمليات پروازي بازگشت زائران عتبات عاليات به خراسان رضوي تا 11 مهرماه سال جاري انجام مي شود و طي آن حدود 10 هزار زائر وارد مشهد مقدس مي شوند
۶ مهر ۱۴۰۰
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمليات اجرايي پروژه توسعه اپرون و بهسازي محدوده مطالعه شده وابسته به فرونشست زمين در فرودگاه شهيد ها شمي نژاد مشهد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات برگزار نمايد
۶ مهر ۱۴۰۰
اداره کل فرودگاه هاي استان در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي يک مرحله اي اجراي ديوار پيش ساخته بتني و راه دسترسي پيرامون محوطه فرودگا ه گناباد به اشخاص حقوقي اقدام نمايد