اخبار اخبار

۲۵ بهمن ۱۳۹۴
مدير كل زيارت استانداري خراسان رضوي از فرودگاه مشهد بازديد كرد
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
احسان غديري كارمند اداره روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي....
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
عمليات احداث يكدستگاه واك وي جديد در ضلع غربي ترمينال داخلي....
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
بمنظور تجديد ميثاق با آرمان هاي معمار كبير انقلاب اسلامي...
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
توسعه و افزايش فضاي عمومي ترمينال پروازهاي داخلي فرودگاه مشهد
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
تقدير و اهداي لوح سپاس به فعالان نماز در فرودگاه مشهد