اخبار اخبار

۳۱ شهريور ۱۴۰۰
فرودگاه مشهد در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي نسبت به واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني وآئين نامه اجرايي آن از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي اقدام نمايد
۲۹ شهريور ۱۴۰۰
آگهي فراخوان پروژه برق رساني به موتورخانه تاسيسات ساختمان توسعه ترمينال خريد، نصب و راه اندازي چهار دستگاه پست کامپکت٨٠٠KVA
۲۴ شهريور ۱۴۰۰
دومين جلسه کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم با حضور کارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد.
۲۳ شهريور ۱۴۰۰
مديرکل دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران بصورت سرزده از نحوه رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و فاصله گذاري هاي اجتماعي در اين فرودگاه جهت مقابله با ويروس کرونا بازديد کرد
۲۲ شهريور ۱۴۰۰
کاهش شديد شمار پروازها و جابجايي مسافران فرودگاه مشهد به دليل پيک هاي متفاوت کوويد19، در مقايسه آماري 5 ماهه نخست سالجاري نسبت به بازه زماني مشابه در سال 98 محسوس است؛ و فرودگاه مشهد با اعمال محدوديت ها در خصوص منع ورود مسافران و زائران نقش بسزايي در مقابله با شيوع ويروس داشته است.
۲۱ شهريور ۱۴۰۰
اماني بني در بازديد ازمراحل احداث فرودگاه گناباد با اشاره به تامين منابع مالي لازم، بر تسريع در اجراي اين پروژه تاکيدکرد