اخبار اخبار

۱۱ مهر ۱۴۰۰
به مناسبت ايام پاياني ماه صفر دو پرواز فوق العاده در مسير مشهد - زنجان و بالعکس انجام مي شود
۱۰ مهر ۱۴۰۰
عمليات پروازي بازگشت زائران عتبات عاليات به خراسان رضوي تا 11 مهرماه سال جاري انجام مي شود و طي آن حدود 10 هزار زائر وارد مشهد مقدس مي شوند
۶ مهر ۱۴۰۰
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد مناقصه عمليات اجرايي پروژه توسعه اپرون و بهسازي محدوده مطالعه شده وابسته به فرونشست زمين در فرودگاه شهيد ها شمي نژاد مشهد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات برگزار نمايد
۶ مهر ۱۴۰۰
اداره کل فرودگاه هاي استان در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي يک مرحله اي اجراي ديوار پيش ساخته بتني و راه دسترسي پيرامون محوطه فرودگا ه گناباد به اشخاص حقوقي اقدام نمايد
۳۱ شهريور ۱۴۰۰
فرودگاه مشهد در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي نسبت به واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني وآئين نامه اجرايي آن از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي اقدام نمايد
۲۹ شهريور ۱۴۰۰
آگهي فراخوان پروژه برق رساني به موتورخانه تاسيسات ساختمان توسعه ترمينال خريد، نصب و راه اندازي چهار دستگاه پست کامپکت٨٠٠KVA