اخبار اخبار

۲۲ شهريور ۱۳۹۹
اولين جلسه کارگروه سلامت اداري و مبارزه با فساد فرودگاه مشهد برگزار گرديد
۱۹ شهريور ۱۳۹۹
بهره برداري از محوطه سازي ترمينال ورودي خارجي فرودگاه مشهد
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
جلسه کارگروه عفاف و حجاب فرودگاه مشهد با دستورکار هماهنگي براي اجراي برنامه هاي حجاب و عفاف در محل سالن جلسات فرودگاه مشهد برگزار گرديد.
۱۸ شهريور ۱۳۹۹
طي نشستي صميمانه مديرکل فرودگاه مشهد و فرمانده ي جديد نيروي انتظامي استان باهم ديدار و گفتگو کردند
۱۷ شهريور ۱۳۹۹
ضد عفوني مستمر اماکن عمومي ،اداري و عملياتي فرودگاه مشهد
۱۵ شهريور ۱۳۹۹
نوار نقاله بار مسافرين خروجي فرودگاه مشهد بطول ٤٧ متر نصب گرديد