اخبار اخبار

۵ مرداد ۱۴۰۰
آگهي تجديد فراخوان پيمانکاران خدمات نظافت ترمينال ها، اماکن و ساختمان هاي فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
۵ مرداد ۱۴۰۰
آگهي تجديد فراخوان پيمانکاران خدمات خدمات نگهداري و راهبري تاسيسات حرارتي و برودتي فرودگاه مشهد
۲۹ تير ۱۴۰۰
فرودگاه مشهد در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98،
( قبل از شيوع کوويد 19) بيست و هفت درصد کاهش پرواز و 54 درصد کاهش مسافر داشته است و در مقايسه با بازه زماني مشابه در سال 99 رشد 118 درصدي در عمليات پروازي و افزايش 84 درصدي مسافر را تجربه کرده است.
۲۶ تير ۱۴۰۰
خدام آستان قدس رضوي با حضور در دفتر مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي از زحمات و خدمات ايشان تقدير و تشکر کردند
۲۶ تير ۱۴۰۰
فرودگاه شهداي سبزوار بعد از ١٧ سال از گاز شهري بهره مند گرديد.
۲۳ تير ۱۴۰۰
به مناسبت روز حراست مديرکل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي با رياست و کارکنان اداره حراست فرودگاه مشهد ديدار و گفتگو کرد.