اخبار اخبار

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
محمود اماني بني : نصب نخستين دستگاه واک وي فرودگاهي (انتقال خودکار مسافر) در ترمينال پروازهاي خارجي فرودگاه بين المللي مشهد خبر داد و گفت: اجراي خدمت رساني به مسافران يکي از اولويت‌هاي شرکت فرودگاه‌هاي کشور و به تبع آن فرودگاه بين‌المللي مشهد است.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
عمليات اجرايي احداث شبکه برق رساني به فرودگاه شهداي گناباد آغاز شد
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
فاز اول پروژه بهسازي سرويس رود فرودگاه مشهد به بهره برداري رسيد
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتمام عمليات اجرايي احداث شبکه آبرساني به فرودگاه شهداي گناباد
۲۳ فروردين ۱۴۰۰
مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي اعلام کرد:
تشديد نظارت وتاکيد بر رعايت فوق العاده پروتکل‌هاي بهداشتي در فرودگاه مشهد