اخبار اخبار

۲۴ مهر ۱۳۹۶
مه آبادي مدير عامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه سبزوار بازديد كرد
۲۲ مهر ۱۳۹۶
جايگاه يازدهم فرودگاه مشهد از ميان 82 فرودگاه هم ترافيك و رتبه ي 35 از ميان 283 فرودگاه شركت كننده در رنكينگ جهاني كوارتر چهارم 2016 سه ماهه ي پاييز 1395 ؛ تحت نظارت اتحاديه ي بين المللي فرودگاه ها ACI
۱۹ مهر ۱۳۹۶
برگزاري سمینار آموزشی توسعه ي خدمات فرودگاهی و مدل های تجارت فرودگاهی ACI-DNA در مشهد مقدس
۱۷ مهر ۱۳۹۶
دوره هاي آموزشي HSE و كاربرد استانداردهاي كنترل پروژه در برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي فرودگاهي در فرودگاه مشهد برگزار شد
۹ مهر ۱۳۹۶
همزمان با ظهر تاسوعا مراسم عزاي حسيني در فرودگاه مشهد برگزار شد
۴ مهر ۱۳۹۶
رييس اداره ي "امور عمومي فرودگاهي" فرودگاه مشهد منصوب شد