اخبار اخبار

۱ بهمن ۱۳۹۹
تمرين محدود طرح اضطراري فرودگاه مشهد با سناريوي آتش سوزي در کنار آشيانه هاي پروازي برگزار شد.
۲۶ دی ۱۳۹۹
مراسم معارفه رييس جديد اداره مخابرات و فناوري اطلاعات برگزار شد
۲۶ دی ۱۳۹۹
رضا صالحي به سمت رييس اداره مخابرات و فناوري اطلاعات فرودگاه مشهد منصوب شد
۲۵ آذر ۱۳۹۹
با ابلاغي از سوي مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي، يدالله عباسي به عنوان رييس اداره ي حراست فرودگاه هاي خراسان رضوي منصوب شد.
۴ آذر ۱۳۹۹
با حضور معاونين و روساي ادارات فرودگاه مشهد سرپرست معاونت توسعه و مديريت منابع فرودگاه هاي استان خراسان رضوي معارفه شد
۳ آذر ۱۳۹۹
با ابلاغي از سوي معاونت توسعه و مديريت منابع شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، محمد باقرنژاد سرپرست معاونت توسعه و مديريت منابع فرودگاه هاي استان خراسان رضوي شد.