اخبار اخبار

۲ آذر ۱۳۹۹
جلسه ميز خدمت فرودگاه مشهد با حضور اعضا برگزار شد
۲ آذر ۱۳۹۹
پيام تبريک محمود اماني بني مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي بمناسبت هفته بسيج
۲۱ آبان ۱۳۹۹
طي مراسمي سرهنگ حسين باقرزاده به سمت فرماندهي يگان حفاظت هواپيمايي فرودگاه‌هاي استان خراسان رضوي منصوب شد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹
اماني بني مديرکل فرودگاههاي استان خراسان رضوي طي مراسمي با اهداي لوح تقدير از همکاران اداره مهندسي الکترونيک هواپيمايي در فرودگاه مشهد تشکر نمود.
۲۰ آبان ۱۳۹۹
مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي طي پيامي روز جهاني الکترونيک هواپيمايي را به جامعه ي مهندسين الکترونيک هواپيمايي تبريک گفت:
۱۸ آبان ۱۳۹۹
جلسه کميته تسهيلات فرودگاه مشهد با محوريت عمليات زمستاني و اقدامات پيشگيرانه ويروس کرونا برگزار شد