اخبار اخبار

۲ آبان ۱۳۹۹
مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي با حضور در ساختمان پليس اداره کل فرودگاه هاي استان؛ هفته نيروي انتظامي را به حافظان نظم و امنيت فرودگاه مشهد تبريک گفت
۲ آبان ۱۳۹۹
محمود اماني بني بمناسبت روز جهاني مراقبت پرواز با همکاران اداره مراقبت پرواز ديدار و از زحمات آنها تقدير کرد
۲۱ مهر ۱۳۹۹
فرودگاه مشهد با در نظر گرفتن تمهيدات ويژه به استقبال پروازهاي فصل سرما و بارش هاي زمستاني مي رود
۱۵ مهر ۱۳۹۹
محمود اماني‌بني : اين اقدام به منظور افزايش نظارتها و رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي انجام شده‌ است.
۱۲ مهر ۱۳۹۹
اولين جلسه کارگروه توسعه مديريت فرودگاه مشهد با حضور اعضاء برگزار شد
۱۲ مهر ۱۳۹۹
مديرکل فرودگاه هاي استان بمناسبت روز ملي آتشنشاني با کارکنان آتشنشاني و هدايت زميني فرودگاه مشهد ديدار کرد و از زحمات ايشان قدرداني نمود