اخبار اخبار

۳۰ بهمن ۱۴۰۰
با حضور مدير عامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، نماينده وزير راه و شهرسازي و معاون املاک آستان قدس رضوي بررسي املاک فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد صورت گرفت
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
افزايش 72 درصدي پذيرش مسافر فرودگاه مشهد در ده ماهه ابتدايي سال جاري
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
پايش استراژيک فرودگاه مشهد در دستور کار شرکت فرودگاه ها
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
همزمان با ايام الله دهه فجر با حضور وزير راه و شهرسازي ساختمان يگان حفاظت فرودگاه هاي استان خراسان رضوي و محوطه يخ زدايي افتتاح گرديد
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي مقاضيان استفاده ازمحل جمع آوري، تفکيک و انتقال زباله هاي فرودگاه بين المللي مشهد مقدس
۵ بهمن ۱۴۰۰
برگزاري فراخوان غرف تجاري ، بسته بندي بار و امانات ، دفتر رزواسيون خدمات گردشگري ،تفريحي و توريستي در فرودگاه مشهد