اخبار اخبار

۱ اسفند ۱۳۹۴
دوره آموزشي سيميلاتور اتوماسيون رادار تقرب در فرودگاه مشهد
۲۷ بهمن ۱۳۹۴
افزايش فضاي ترانزيت ترمينال داخلي فرودگاه مشهد در آستانه نوروز
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
مدير كل زيارت استانداري خراسان رضوي از فرودگاه مشهد بازديد كرد
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
احسان غديري كارمند اداره روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي....
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
عمليات احداث يكدستگاه واك وي جديد در ضلع غربي ترمينال داخلي....
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
بمنظور تجديد ميثاق با آرمان هاي معمار كبير انقلاب اسلامي...