خبر خبر

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد يک دستگاه بالابر خودکششي فرودگاه مشهد
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد خريد يک دستگاه بالابر خودکششي براي فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانکار داراي شرايط بخش خصوصي واگذار کند.

براي كسب اطلاعات بيشتر فايل پيوست را مشاهده فرماييد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط