خبر خبر

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از فضاها و محل هاي فعاليت هاي تبليغاتي در فرودگاه مشهد
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري و بهره برداري از فضاها و محل هاي فعاليت هاي تبليغاتي در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محل ها در فرودگاه هاي کشور مصوب (1358) و آيين نامه اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي (اعم از شرکت ها، کانون ها و مؤسسات تبليغاتي) داراي مجوز فعاليت مزبور از مراجع ذي صلاح مجاز و واجد شرايط بخش خصوصي اقدام کند.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط