خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکاران جهت همکاري در پروژه هاي مرمت و بهسازي فرودگاه مشهد
شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمان ها، زيرساخت هاي تاسيسات برقي، مکانيکي وعوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي فشرده چهار پاکتي به شرکت هاي پيمانکار واجد شرايط واگذار کند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات فایل پیوست را مطالعه فرمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط