ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB960

تهران

باطل شد |

MD82

سه شنبه

00:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

01:15:00

A319

سه شنبه

00:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

02:05:00

A320

سه شنبه

01:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

06:50:00

A320

سه شنبه

06:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

5

07:25:00

MDC-DC-8-50

سه شنبه

07:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

اعلام ورود |

07:55:00

MDC-DC-3

سه شنبه

07:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

08:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

08:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA482

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

09:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

09:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

09:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

10:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6920

عسلویه

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

کیش

باطل شد |

MD82

سه شنبه

11:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

11:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

باطل شد |

MD82

سه شنبه

11:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6220

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

11:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5688

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

12:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

12:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3961

اراک

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ154

اهواز

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

12:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

تهران

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

12:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5666

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

13:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5698

دزفول

باطل شد |

MDC-DC-3

سه شنبه

13:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8083

كاشان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

13:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5645

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

13:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

14:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

باطل شد |

737-300

سه شنبه

14:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

14:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

15:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

تهران

باطل شد |

A320

سه شنبه

15:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

15:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

15:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

15:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

16:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

16:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

16:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

16:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5652

همدان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

17:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

طبق برنامه |

757

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6917

شیراز

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

17:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB945

بندرعباس

باطل شد |

MD82

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5648

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

19:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

19:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

20:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

20:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6965

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA356

آبادان

باطل شد |

A300B4

سه شنبه

21:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

21:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

21:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

21:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

21:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA258

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

سه شنبه

21:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

22:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1021

ساری

طبق برنامه |

BAE146

سه شنبه

22:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6274

کیش

طبق برنامه |

757

سه شنبه

23:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

باطل شد |

757

سه شنبه

23:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

23:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

23:59

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

00:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

00:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

00:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

01:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4043

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

06:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

06:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

06:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

07:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

08:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

09:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6970

تهران

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

09:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

09:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5275

ارومیه

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

09:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

09:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

چهار شنبه

10:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA487

زاهدان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

چهار شنبه

10:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

10:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

10:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

10:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7527

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

10:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

757

چهار شنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

11:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

11:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

12:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

12:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ154

اهواز

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

12:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6284

ساری

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

14:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

باطل شد |

737-300

چهار شنبه

14:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

15:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

15:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

15:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

15:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

15:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

15:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

15:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

15:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

ساری

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

16:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

16:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

16:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

16:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

17:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5237

تهران

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

17:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

18:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

757

چهار شنبه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

18:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA387

بیرجند

طبق برنامه |

MDC-DC-8-10

چهار شنبه

18:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

19:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7483

اهواز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

19:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

چهار شنبه

19:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

20:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA452

رشت

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

20:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

20:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

20:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

20:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

20:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

20:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

21:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

21:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

21:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1206

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

21:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

21:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

22:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

تهران

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

22:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

22:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

22:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

23:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

23:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

23:59

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB961

تهران

باطل شد |

MDC-DC-3

سه شنبه

05:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

تهران

پرواز كرد |

20

1396-03-02 05:56

MDC-DC-3

سه شنبه

05:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

پرواز كرد |

22

1396-03-02 06:29

MD.88

سه شنبه

06:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-03-02 06:35

MD82

سه شنبه

06:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6219

خرم‌آباد

پرواز كرد |

24

1396-03-02 07:22

RJ85

سه شنبه

06:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

کیش

باطل شد |

MD82

سه شنبه

07:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

پرواز كرد |

27

1396-03-02 07:15

MD82

سه شنبه

07:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

در حال سوار شدن |

29

A320

سه شنبه

07:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5687

زنجان

در حال سوار شدن |

20

MDC-DC-3

سه شنبه

08:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

اصفهان

در حال سوار شدن |

11, 12

MDC-DC-9-80

سه شنبه

08:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5697

دزفول

باطل شد |

MDC-DC-3

سه شنبه

08:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3960

اراک

دريافت كارت پرواز |

4

100

سه شنبه

08:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5665

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

09:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

دريافت كارت پرواز |

15

MD82

سه شنبه

09:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

تهران

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

09:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8082

كاشان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

09:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA483

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

10:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1266

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

11:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6921

عسلویه

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

12:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

12:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

12:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5651

همدان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

13:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

13:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

13:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

طبق برنامه |

757

سه شنبه

13:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6916

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ155

اهواز

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

13:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB944

بندرعباس

باطل شد |

MD82

سه شنبه

14:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

14:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

باطل شد |

737-300

سه شنبه

15:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

15:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

15:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

16:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA357

آبادان

باطل شد |

A320

سه شنبه

16:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

16:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

16:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

16:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6964

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

17:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

18:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

18:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

18:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6273

کیش

طبق برنامه |

757

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

باطل شد |

757

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

باطل شد |

MD82

سه شنبه

20:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

20:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

20:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

20:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

20:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

21:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA269

تهران

باطل شد |

100

سه شنبه

21:55

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

22:25

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

22:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

22:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

22:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

23:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1020

ساری

طبق برنامه |

BAE146

سه شنبه

23:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

باطل شد |

MDC-DC-3

چهار شنبه

05:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

05:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

06:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

06:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

RJ85

چهار شنبه

06:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3902

ایلام

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

07:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4042

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

07:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

07:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

07:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

09:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

09:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6283

ساری

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

10:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

10:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6971

تهران

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

10:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

10:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

10:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5270

اردبیل

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

10:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

11:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA386

بیرجند

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

چهار شنبه

11:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

11:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

11:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

11:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

11:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7526

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

11:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

12:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

12:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

12:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

ساری

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

12:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

13:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

13:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ155

اهواز

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

13:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

14:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

14:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

757

چهار شنبه

14:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

14:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

14:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

15:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

باطل شد |

737-300

چهار شنبه

15:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

15:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

15:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

16:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA453

رشت

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

16:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

16:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

16:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

16:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

16:35

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

16:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

16:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

17:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1207

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

17:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

18:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5238

تهران

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

18:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

18:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

19:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

19:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

19:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

19:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA486

زاهدان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

چهار شنبه

19:35

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

737-500

چهار شنبه

19:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7482

اهواز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

20:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

20:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

20:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

21:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

21:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:25

۳ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

A319

چهار شنبه

21:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

21:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

21:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

22:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

22:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

22:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

22:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

22:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

تهران

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

22:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

23:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

23:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:50:00

A320

سه شنبه

01:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

2

04:15:00

B777

سه شنبه

04:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

باطل شد |

B777

سه شنبه

10:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3016

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه |

757

سه شنبه

12:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF401

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

سه شنبه

12:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:10

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600ST

سه شنبه

15:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3084

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

18:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

18:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

19:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1142

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

23:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

01:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه |

737-800

چهار شنبه

04:20

۳ خرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

طبق برنامه |

B777

چهار شنبه

10:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF401

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

چهار شنبه

11:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

12:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

جزیره

JZR356

کویت

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

12:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3430

نجف

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

13:35

۳ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

14:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1189

کویت

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

15:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

کویت

KAC511

کویت

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

16:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

16:55

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2296

نجف

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

17:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7137

کویت

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

18:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5466

نجف

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

18:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

باطل شد |

737-700

چهار شنبه

18:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

19:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A330

چهار شنبه

22:50

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-03-02 03:01

A320

سه شنبه

02:35

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

پرواز كرد |

1396-03-02 04:53

A300-600

سه شنبه

04:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

پرواز كرد |

1396-03-02 05:28

A330

سه شنبه

05:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7267

نجف

پرواز كرد |

1396-03-02 06:38

757

سه شنبه

06:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

در حال سوار شدن |

A320

سه شنبه

08:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

10:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3019

بغداد

طبق برنامه | بدون مسافر

A320

سه شنبه

11:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

باطل شد |

B777

سه شنبه

11:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

13:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF402

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

سه شنبه

13:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

16:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1143

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

18:15

۲ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

20:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

20:05

۲ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

02:35

۳ خرداد ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه |

737-800

چهار شنبه

05:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

05:15

۳ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5465

نجف

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

07:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1188

کویت

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

08:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

طبق برنامه |

B777

چهار شنبه

11:45

۳ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7136

کویت

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

12:10

۳ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF402

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

چهار شنبه

12:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

13:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

جزیره

JZR357

کویت

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

14:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3431

نجف

طبق برنامه |

A300B4

چهار شنبه

14:35

۳ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

15:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

17:40

۳ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2297

نجف

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

19:30

۳ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

20:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

باطل شد |

737-700

چهار شنبه

20:05

۳ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه |

A330

چهار شنبه

23:50

۳ خرداد ۱۳۹۶