ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:25:00

MD82

جمعه

00:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

7

01:45:00

A319

جمعه

00:45

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

01:25:00

A319

جمعه

01:10

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4112

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

7

01:15:00

A319

جمعه

01:30

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

06:50:00

MD82

جمعه

06:45

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:05:00

MD82

جمعه

07:00

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:25:00

A300-600

جمعه

07:25

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:00:00

ATR-72-500

جمعه

07:50

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

08:45:00

737-600

جمعه

08:15

۲ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

09:00:00

737-300

جمعه

08:50

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:40:00

100

جمعه

08:50

۲ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

نشست |

3

09:20:00

A320

جمعه

09:15

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

اعلام ورود |

09:55:00

MDC-DC-3

جمعه

09:30

۲ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

اعلام ورود |

09:50:00

737-600

جمعه

09:30

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

اعلام ورود |

09:30:00

A300-600

جمعه

09:30

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

09:45

۲ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

اعلام ورود |

10:10:00

A320

جمعه

10:00

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

اعلام ورود |

10:00:00

100

جمعه

10:15

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

10:20

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

جمعه

10:25

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:30

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

10:30

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

10:35

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:45

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه |

100

جمعه

11:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

11:05

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBNPOSN

زاهدان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:15

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:15

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:25

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:25

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6220

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

11:30

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:45

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5688

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

12:00

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:00

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1284

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

12:10

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

جمعه

12:40

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

اصفهان

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:45

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:50

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:00

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1229

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

13:20

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:30

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه |

B.727

جمعه

13:35

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC828

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

جمعه

13:45

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:00

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

14:10

۲ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:20

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

باطل شد |

MD.88

جمعه

14:30

۲ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:45

۲ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:45

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

طبق برنامه |

100

جمعه

14:45

۲ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ165

کیش

طبق برنامه |

737-300

جمعه

14:50

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

جمعه

14:55

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

15:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

15:10

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

15:15

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه |

A319

جمعه

15:30

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5656

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

15:40

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

15:50

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

15:55

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6346

شیراز

طبق برنامه |

KING AIR

جمعه

16:00

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:00

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:15

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

16:20

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:40

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

16:45

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8083

كاشان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:10

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:15

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:20

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6917

شیراز

طبق برنامه |

737-500

جمعه

17:45

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:45

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:45

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6963

رشت

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:50

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:10

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

B.727

جمعه

18:35

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

18:50

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA482

یزد

طبق برنامه |

100

جمعه

19:25

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:30

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:30

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

B.727

جمعه

19:55

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

20:05

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A319

جمعه

20:20

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:30

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

20:45

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

20:50

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:00

۲ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:15

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:45

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

22:00

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

جمعه

22:05

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

737-500

جمعه

22:30

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

22:30

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1021

ساری

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

22:30

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

23:00

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

23:10

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

23:59

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

00:30

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

01:00

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

01:00

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

01:10

۳ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

06:35

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

07:55

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه |

ATR-72

شنبه

08:00

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

08:00

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-500

شنبه

08:15

۳ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه |

737-300

شنبه

08:25

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:50

۳ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

09:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

09:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

شنبه

09:30

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

09:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

09:35

۳ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

09:50

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA402

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

شنبه

09:55

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5674

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

10:10

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

10:20

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

10:25

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:25

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

شنبه

10:25

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:30

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:40

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7527

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:45

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

باطل شد |

MD.88

شنبه

11:15

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

11:20

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

11:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

11:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:45

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:00

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:00

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3961

اراک

طبق برنامه |

100

شنبه

12:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5652

همدان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

12:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:30

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

12:45

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:00

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5698

دزفول

باطل شد |

MDC-DC-3

شنبه

13:35

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

B.727

شنبه

14:15

۳ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ165

کیش

طبق برنامه |

737-300

شنبه

14:25

۳ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

14:30

۳ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

14:45

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:55

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

15:00

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

طبق برنامه |

737-300

شنبه

15:10

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-600

شنبه

15:15

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

15:25

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

15:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

15:30

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:45

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

15:55

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

16:10

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

شنبه

16:20

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

16:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

16:30

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4126

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

17:00

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

M83

شنبه

17:00

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

17:00

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

17:15

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6965

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:50

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA248

گرگان

طبق برنامه |

ATR-72

شنبه

18:10

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6917

شیراز

طبق برنامه |

737-500

شنبه

18:15

۳ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

شنبه

18:15

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:15

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:25

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6282

شیراز

باطل شد |

MD.88

شنبه

18:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:30

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:50

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A320

شنبه

19:00

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:00

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA226

ساری

طبق برنامه |

ATR-72

شنبه

19:15

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

شنبه

19:45

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:45

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه |

737-300

شنبه

20:10

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:15

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A319

شنبه

20:20

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:45

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

20:50

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

21:20

۳ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:25

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6304

تهران

طبق برنامه |

M83

شنبه

21:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

21:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

21:35

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

22:10

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

23:20

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

23:30

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

A319

شنبه

23:55

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5694

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

23:55

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

23:55

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

23:59

۳ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-04-02 05:09

MDC-DC-3

جمعه

05:00

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6219

خرم‌آباد

پرواز كرد |

18

1396-04-02 06:36

RJ85

جمعه

06:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد |

15, 16

1396-04-02 07:10

MD82

جمعه

07:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5687

زنجان

پرواز كرد |

20

1396-04-02 08:35

MDC-DC-3

جمعه

08:00

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-04-02 08:16

MD82

جمعه

08:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

شیراز

پرواز كرد |

28

1396-04-02 08:20

MD82

جمعه

08:15

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

پرواز كرد |

24

1396-04-02 08:51

MDC-DC-3

جمعه

08:30

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1228

آبادان

پرواز كرد |

8

1396-04-02 08:58

A319

جمعه

08:30

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

اصفهان

در حال سوار شدن |

26

737-600

جمعه

09:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

آماده پرواز |

3

100

جمعه

09:25

۲ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ164

کیش

در حال سوار شدن |

25

737-300

جمعه

09:50

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

13, 14

A319

جمعه

09:55

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

دريافت كارت پرواز |

24

MD.88

جمعه

10:00

۲ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

دريافت كارت پرواز |

23

A320

جمعه

10:15

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

دريافت كارت پرواز |

22

737-300

جمعه

10:20

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز |

26

MD82

جمعه

10:45

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

دريافت كارت پرواز |

17, 18, 19

A300-600

جمعه

10:45

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

دريافت كارت پرواز |

30

100

جمعه

10:50

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

دريافت كارت پرواز |

15, 16

A319

جمعه

10:55

۲ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

دريافت كارت پرواز |

20

737-600

جمعه

10:55

۲ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:15

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

باطل شد |

MD.88

جمعه

11:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

جمعه

11:25

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

28

MD82

جمعه

11:30

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

11:30

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

طبق برنامه |

11, 12

A320

جمعه

11:45

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

تهران

طبق برنامه |

23

MDC-DC-3

جمعه

11:50

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6345

شیراز

طبق برنامه |

22

MDC-DC-10-10

جمعه

12:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه |

25

MDC-DC-3

جمعه

12:00

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه |

13, 14

MD82

جمعه

12:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

26

MD82

جمعه

12:20

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:20

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

15, 16

MD82

جمعه

12:30

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

12:30

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1285

شیراز

طبق برنامه |

8

100

جمعه

12:50

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8082

كاشان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:00

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

13:15

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

13, 14

MD82

جمعه

13:30

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6916

شیراز

طبق برنامه |

737-500

جمعه

13:45

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6962

رشت

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:50

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

15

MD82

جمعه

14:00

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

7

A319

جمعه

14:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC829

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:25

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

14:30

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه |

B.727

جمعه

14:35

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

16

A319

جمعه

14:40

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

14:50

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

13

MD82

جمعه

15:00

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

15:00

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

طبق برنامه |

100

جمعه

15:30

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

15:30

۲ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

جمعه

15:45

۲ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

15:50

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:55

۲ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

16:00

۲ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:00

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

16:10

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

B.727

جمعه

16:15

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

13, 14

A319

جمعه

16:30

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

8

100

جمعه

16:40

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:55

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

17:00

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

17:00

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه |

11, 12

MDC-DC-9-80

جمعه

17:05

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

17:10

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

تهران

طبق برنامه |

15, 16

MD82

جمعه

17:15

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه |

7

100

جمعه

17:25

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

17:30

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

13, 14

MD82

جمعه

17:40

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:20

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

737-500

جمعه

18:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

تهران

طبق برنامه |

15, 16

A320

جمعه

18:30

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

18:45

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:45

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:50

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:00

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

19:00

۲ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

B.727

جمعه

19:35

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

13, 14

MD82

جمعه

20:00

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

20:00

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA483

یزد

طبق برنامه |

9, 10

100

جمعه

20:10

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:15

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5655

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

20:30

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

15, 16

A320

جمعه

20:30

۲ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

21:00

۲ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

21:00

۲ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

13, 14

MD82

جمعه

21:30

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

22:00

۲ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

22:40

۲ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

22:45

۲ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:45

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1020

ساری

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

23:30

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

05:00

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

05:45

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

06:15

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

RJ85

شنبه

06:45

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

باطل شد |

MD.88

شنبه

07:30

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:30

۳ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

07:55

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:10

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5651

همدان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

08:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1266

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

08:35

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5697

دزفول

باطل شد |

MDC-DC-3

شنبه

08:45

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC3960

اراک

طبق برنامه |

100

شنبه

08:45

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:00

۳ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ164

کیش

طبق برنامه |

737-300

شنبه

09:25

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:50

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA403

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

شنبه

10:15

۳ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

10:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

10:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

طبق برنامه |

737-300

شنبه

10:35

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

شنبه

10:40

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

10:45

۳ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

11:00

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

11:05

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

شنبه

11:25

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5673

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

11:30

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

11:40

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7526

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:45

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:45

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4127

کیش

طبق برنامه |

A319

شنبه

12:00

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

12:00

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

737-600

شنبه

12:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

12:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

12:35

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:45

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

شنبه

13:00

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6964

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:10

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

13:20

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:30

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:30

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6916

شیراز

طبق برنامه |

737-500

شنبه

14:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

14:25

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6281

شیراز

باطل شد |

MD.88

شنبه

14:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

14:45

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:00

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

B.727

شنبه

15:15

۳ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه |

737-300

شنبه

15:25

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

A320

شنبه

15:30

۳ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

15:40

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:40

۳ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:00

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه |

737-300

شنبه

16:10

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

16:15

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

16:15

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

16:30

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

16:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

16:35

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

16:45

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

16:45

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

17:00

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

17:00

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

17:10

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

17:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

17:45

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

M83

شنبه

18:00

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

18:15

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA249

گرگان

طبق برنامه |

ATR-72

شنبه

18:45

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:45

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:50

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5693

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

19:00

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه |

100

شنبه

19:00

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

A319

شنبه

19:10

۳ تير ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

شنبه

19:15

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:15

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-500

شنبه

19:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

19:30

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

A320

شنبه

19:45

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA227

ساری

طبق برنامه |

ATR-72

شنبه

19:50

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:00

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:00

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

737-600

شنبه

20:15

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:30

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:45

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه |

737-300

شنبه

21:10

۳ تير ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:15

۳ تير ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:15

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:30

۳ تير ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:30

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

22:00

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

22:25

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN6303

تهران

طبق برنامه |

M83

شنبه

22:30

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:30

۳ تير ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:40

۳ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:30:00

A320

جمعه

01:40

۲ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

1

04:15:00

B777

جمعه

04:20

۲ تير ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

طبق برنامه |

B777

جمعه

10:15

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1177

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

11:15

۲ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:00

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه |

KING AIR

جمعه

12:30

۲ تير ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:10

۲ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600ST

جمعه

15:00

۲ تير ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه |

737-800

جمعه

17:00

۲ تير ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

جمعه

18:40

۲ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

19:00

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3430

نجف

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

19:55

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A310

جمعه

22:20

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1121

مسكو

طبق برنامه |

A310

شنبه

00:50

۳ تير ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

شنبه

01:40

۳ تير ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه |

737-800

شنبه

04:20

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1193

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

11:00

۳ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

شنبه

12:00

۳ تير ۱۳۹۶

کویت

KAC511

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:25

۳ تير ۱۳۹۶

جزیره

JZR356

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:50

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7208

لاهور

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

14:00

۳ تير ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

شنبه

14:10

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC527

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:40

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM2296

نجف

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

17:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ6623

نجف

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

18:00

۳ تير ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

شنبه

18:40

۳ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

شنبه

19:00

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:20

۳ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A330

شنبه

22:50

۳ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-04-02 02:40

A320

جمعه

02:35

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

پرواز كرد |

1396-04-02 04:45

A300-600

جمعه

05:00

۲ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

پرواز كرد |

1396-04-02 05:05

A330

جمعه

05:20

۲ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7263

نجف

پرواز كرد |

1396-04-02 07:00

KING AIR

جمعه

07:00

۲ تير ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

دريافت كارت پرواز |

B777

جمعه

11:45

۲ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

13:00

۲ تير ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:50

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1120

مسكو

طبق برنامه |

A310

جمعه

15:15

۲ تير ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

16:30

۲ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A310

جمعه

17:30

۲ تير ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه |

737-800

جمعه

18:00

۲ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

20:00

۲ تير ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

جمعه

20:05

۲ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3431

نجف

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

21:00

۲ تير ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

شنبه

02:35

۳ تير ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه |

737-800

شنبه

05:10

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

05:15

۳ تير ۱۳۹۶

آتا

TBZ6665

نجف

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

07:00

۳ تير ۱۳۹۶

تابان

TBN7207

لاهور

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

08:00

۳ تير ۱۳۹۶

آسمان

IRC526

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

11:00

۳ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

شنبه

13:00

۳ تير ۱۳۹۶

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

13:30

۳ تير ۱۳۹۶

جزیره

JZR357

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

14:00

۳ تير ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

شنبه

14:50

۳ تير ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA669

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:15

۳ تير ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A310

شنبه

17:30

۳ تير ۱۳۹۶

قشم

QSM2297

نجف

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

18:45

۳ تير ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

شنبه

20:00

۳ تير ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

شنبه

20:05

۳ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه |

A330

شنبه

23:50

۳ تير ۱۳۹۶