فرودگاه مشهد - صفحه اصلی

ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:25

زاگرسIZG4128

آبادان

نشست دریافت بار از نقاله

16:45

قشمQSM1202

تهران

اعلام ورود

17:10

ایران ایرIRA460

تهران

تاخیر

17:10

کاسپینCPN024

تهران

اعلام ورود

17:15

ایران ایرتورIRB951

تبریز

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي استان: ساختمان جديد پليس فرودگاه مشهد در هفته دولت به بهره برداري مي رسد

دکتر قاسم زاده در بازديد از ساختمان جديد الاحداث پليس از افتتاح اين ساختمان در هفته ي دولت خبر داد
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

فعاليت مستمر 3 کارگروه کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در فرودگاه مشهد

برگزاري منظم جلسات و پيگيري مصوبات در کارگروه هاي کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در دستور کار قرار دارد
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

احداث محل جديد پارکينگ شبانه روزي تاکسي ها ( جايگاه انتظار) در فرودگاه مشهد

پارکينگ شبانه روزي تاکسي هاي فرودگاه مشهد به بهره برداري رسيد

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

صفحه ویژه حج صفحه ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی