ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:00

آسمانIRC602

تهران

نشست دریافت بار از نقاله

16:05

کاسپینCPN028

تهران

نشست دریافت بار از نقاله

16:40

کاسپینCPN040

تهران

اعلام ورود

17:30

آسمانIRC3850

شیراز

طبق برنامه

17:45

تابانTBN6244

قشم

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۳۰ دی ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي: تمرين طرح اضطراري دوسالانه فرودگاه مشهد با موفقيت و طبق برنامه زمان بندي شده اجرا شد

مديرکل فرودگاه هاي استان از موفقيت ارگان هاي داخل و خارج فرودگاه در مديريت به موقع سانحه ي فرضي خبر داد
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۶ دی ۱۳۹۷
۲۵ دی ۱۳۹۷

جايگاه دوم فرودگاه مشهد در 9 ماهه ابتدايي سال 97 در جابجايي مسافر و عمليات پروازي

در 9 ماهه ي ابتدايي سال جاري فرودگاه مشهد از حيث تعداد پرواز و اعزام و پذيرش مسافر دومين فرودگاه پرتردد کشور شد

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی