ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

12:30

آتاTBZ5672

بوشهر

تاخیر

12:30

آسمانIRC3850

شیراز

اعلام ورود

12:35

زاگرسIZG4031

تهران

اعلام ورود

12:45

زاگرسIZG4108

اصفهان

اعلام ورود

13:00

قشمQSM1287

زاهدان

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۲۴ تير ۱۳۹۷

فرودگاه مشهد پيشرو در برگزاري دوره هاي آموزشي/ پنج دوره آموزشي در تيرماه 97

5 دوره ي آموزشي در تيرماه 97 در فرودگاه مشهد برگزار شد
۱۹ تير ۱۳۹۷

فراخوان شناسايي متقاضيان بهره برداري فضاها و محل ها جهت فعاليت هاي تبليغاتي فرودگاه مشهد

شرايط عمومي شرکت در فراخوان شناسايي متقاضيان بهره برداري از فضاهاي تبليغاتي فرودگاه مشهد مشخص شد
۱۴ تير ۱۳۹۷

بازديد و تقدير معاونت حمل و نقل وزير راه و شهرسازي از دکتر قاسم زاده به جهت خدمات رساني مطلوب در فرودگاه مشهد

دکتر تقي زاده معاونت حمل و نقل وزير راه و شهرسازي به اتفاق هيات همراه از فرودگاه مشهد بازديد کرد
۱۲ تير ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي استان بر لزوم مصرف صحيح آب و برق، مديريت مصرف و پرهيز از اسراف حامل هاي انرژي در فرودگاه مشهد تاکيد کرد

دکتر قاسم زاده طي جلسه يي با مديران فرودگاه مشهد خواستار صرفه جويي در مصرف آب و برق شد

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

صفحه ویژه حج صفحه ویژه حج

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی