ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:40

ماهان IRM1081

تهران

طبق برنامه

07:50

قشمQSM1200

تهران

طبق برنامه

08:40

ایران ایرتورIRB964

تهران

طبق برنامه

09:00

معراجMRJ2800

تهران

طبق برنامه

09:15

ساهاIRZ162

تهران

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۱۸ آذر ۱۳۹۷

ديدار و عرض تبريک مديرکل فرودگاه هاي استان به فرمانده جديد نيروي انتظامي خراسان رضوي

دکتر قاسم زاده انتصاب فرمانده جديد نيروي انتظامي استان را تبريک گفت
۱۷ آذر ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي استان در سامانه ي سامد پاسخگوي مردم بود

پاسخگويي دکتر قاسم زاده به سوالات مردم از طريق شماره تماس 111
۱۴ آذر ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي از طريق سامانه سامد پاسخگوي سوالات مردم خواهد بود

دکتر قاسم زاده از طريق سامانه الکترونيک ارتباطي مردم و دولت(سامد) با مردم به گفتگو مي نشيند

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی