ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:55

قشمQSM1252

تهران

اعلام ورود

08:05

کاسپینCPN024

تهران

اعلام ورود

08:10

ایران ایرتورIRB8060

تهران

اعلام ورود

09:00

معراجMRJ2800

تهران

طبق برنامه

09:05

کاسپینCPN022

تهران

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

فرودگاه مشهد در دي ماه 97 با جابجايي 566 هزار مسافر دومين فرودگاه پر تردد کشور شد

طبق آمار منتشره، فرودگاه مشهد در ديماه 97 پس از مهرآباد در جايگاه دوم بيشترين جابجايي مسافر و نشست و برخاست پرواز قرار گرفت
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

فرودگاه مشهد ميزبان کارگاه آموزشي نحوه ي پياده سازي ماژول هاي ASBU

کارگاه آموزشي نحوه پياده سازي ماژول هاي ASBU اداره کل ارتباطات و ناوبري شرکت فرودگاه ها در فرودگاه مشهد آغاز به کار کرد
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

فرودگاه مشهد؛ در محضر امام هشتم، رونق‎بخش گردشگري مذهبي

فرودگاه مشهد به برکت وجود مقدس امام هشتم دومين فرودگاه پرتردد کشور است و در کنار کمک به توسعه استان خراسان رضوي در رونق گردشگري مذهبي و سهولت سفر زائران نقش بي‎بديلي پيدا کرده است.

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی