ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:00

ایران ایرتورIRB901

تبریز

اعلام ورود

16:00

آتاTBZ5638

ساری

تاخیر

16:00

آسمانIRC602

تهران

اعلام ورود

16:05

کاسپینCPN028

تهران

اعلام ورود

16:40

کاسپینCPN040

تهران

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۶ دی ۱۳۹۷
۲۵ دی ۱۳۹۷

جايگاه دوم فرودگاه مشهد در 9 ماهه ابتدايي سال 97 در جابجايي مسافر و عمليات پروازي

در 9 ماهه ي ابتدايي سال جاري فرودگاه مشهد از حيث تعداد پرواز و اعزام و پذيرش مسافر دومين فرودگاه پرتردد کشور شد
۲۴ دی ۱۳۹۷

جلسه ي نهايي تمرين طرح اضطراري دوسالانه در فرودگاه مشهد برگزار شد

برگزاري نشست نهايي هماهنگي و تمرين طرح اضطراري با حضور دست اندرکاران در فرودگاه مشهد

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی