ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

23:40

تابانTBN6258

تهران

اعلام ورود

00:10

ایران ایرتورIRB966

تهران

اعلام ورود

00:30

آتاTBZ5621

تهران

باطل شد

01:00

ایران ایرتورIRB8060

تهران

طبق برنامه

01:00

ایران ایرتورIRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

اخبار فرودگاه
۳۰ دی ۱۳۹۷

مديرکل فرودگاه هاي خراسان رضوي: تمرين طرح اضطراري دوسالانه فرودگاه مشهد با موفقيت و طبق برنامه زمان بندي شده اجرا شد

مديرکل فرودگاه هاي استان از موفقيت ارگان هاي داخل و خارج فرودگاه در مديريت به موقع سانحه ي فرضي خبر داد
۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۶ دی ۱۳۹۷
۲۵ دی ۱۳۹۷

جايگاه دوم فرودگاه مشهد در 9 ماهه ابتدايي سال 97 در جابجايي مسافر و عمليات پروازي

در 9 ماهه ي ابتدايي سال جاري فرودگاه مشهد از حيث تعداد پرواز و اعزام و پذيرش مسافر دومين فرودگاه پرتردد کشور شد

اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

گزارش تصویری گزارش تصویری

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی