خبر خبر

دوره آموزشی مدیریت ایستگاه ایمنی و آتش نشانی در فرودگاه مشهد

بهگزارش اداره روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از تاریخ 2/9/94 بمدت 5 روز میزبان دوره آموزشی مدیریت ایستگاه ایمنی و آتش نشانی است.
این دوره آموزشی با هدف تبادل نظر در مسائل عملیاتی، تخصصی و امور ایستگاهی، برای 20 تن از روسای ادارات ایمنی و آتش نشانی فرودگاه های کشور در حال برگزاری است.
مدت دوره 40 ساعت است که طی 5 روز و با حضور مهندس حاجی بیگی مدیرکل اداره ایمنی و آتش نشانی شرکت فرودگاه های کشور برگزار می شود.
لازم بذکر است که در پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطاء خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد