خبر خبر

محوطه سازي ورودي ترمينال داخلي فرودگاه مشهد
با هدف زيبا سازي محيطي، ايجاد فضايي مفرح، و رفاه حال مسافرين...

به گزارش اداره روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ با هدف زيبا سازي محيطي، ايجاد فضايي مفرح، و رفاه حال مسافرين، اداره ساختمان فرودگاه مشهد اقدام به اجراي ادامه طرح محوطه سازي مقابل ترمينال پروازهاي داخلي فرودگاه مشهد كرده است.

در اين عمليات، محوطه ورودي مقابل ترمينال داخلي با مساحتي در حدود 300 مترمربع مورد همسان سازي، تسطيح، كف سازي، و جدول كشي قرار خواهد گرفت.

لازم بذكر است اين پروژه طي مدت 30 روز كاري انجام خواهد شد.

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد