خبر خبر

مديركل فرودگاه هاي استان: روابط عمومي ها بازوي توانمند مديران و سازمان ها هستند
فرودگاه مشهد ميزبان كارگروه روابط عمومي هاي دستگاه هاي عضو شوراي اداري استان

فرودگاه مشهد ميزبان كارگروه روابط عمومي هاي دستگاه هاي عضو شوراي اداري استان

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ بيستمين جلسه ي هم انديشي كارگروه تبليغات و مناسبت هاي شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي اداري استان خراسان رضوي، صبح امروز با حضور مديركل فرودگاه هاي استان در فرودگاه مشهد برگزار شد.

تبيين و ابلاغ  وظايف روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي استان، نحوه ي فعاليتها و اختيارات روابط عمومي ها،  و همچنين  هم انديشي با محوريت انجام تبليغات و مناسبت ها ي پيش رو در سازمان هاي مربوطه، از جمله سرفصل هاي اين كارگروه بود.

محمد باقر قاسم زاده مديركل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در ابتداي اين نشست ضمن خوشآمدگويي به حضار و تبريك اعياد شعبانيه، روابط عمومي را بازوي توانمند مديران دانست و گفت: وظيفه ي روابط عمومي در حوزه هاي اداري و سازماني وظيفه اي سخت و دشوار و در عين حال ظريف است. وي افزود: روابط عمومي پيشاني يك سازمان است و اهميت آن زماني جلوه مي كند كه با درايت و توانايي، مجموعه ي فعاليت ها،  اقدامات، و دستاوردهاي سازمان خود را برجسته كند و  به ديگران معرفي نمايد. قاسم زاده  در ادامه خاطرنشان كرد: اگر اراده ي روابط عمومی ها بر مبنای تعامل با جامعه ي هدف، مشتریان، و ارباب رجوع باشد، شاهد رضایت حداکثری مردم از رفتار و عملکرد یک مجموعه خواهیم بود و ایجاد اعتماد بین مسئولان و مردم از نشانه های آشکار یک روابط عمومی موفق است.

گفتني است در پايان اين نشست، طوريان، مسئول كارگروه تبليغات و مناسبت هاي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان، انتخاب روابط عمومي فرودگاه هاي  خراسان رضوي را به عنوان روابط عمومي برتر دستگاه هاي اجرايي استان، به مديركل و مدير روابط عمومي فرودگاه مشهد تبريك گفت و با اهداي لوح سپاس از آنها تقدير كرد.

براي تماشاي تصاوير بيشتراينجا كليك كنيد

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد