خبر خبر

مدير كل فرودگاه هاي استان عضو كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي شركت فرودگاه هاي كشور شد
مدير كل فرودگاه هاي استان عضو كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي شركت فرودگاه هاي كشور شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ رحمت اله مه آبادي مدير عامل شركت فرودگاه هاي كشور طي ابلاغيه اي محمد باقر قاسم زاده، مديركل فرودگاه هاي استان را بعنوان عضو كميته ي ساختار و فناوري هاي مديريتي شركت فرودگاه هاي كشور منصوب كرد. در اين ابلاغيه آمده است:

سلام عليكم

در اجراي بند يك جزء الف بخشنامه ي شماره13472/93/200 مورخ 1393/7/10 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نظر به تخصص و تجارب ارزشمند و تعهد جنابعالي، بموجب اين ابلاغ علاوه بر وظايف محوله به عنوان " عضو كميته ي ساختار و فناوري هاي مديريتي" شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران منصوب مي گرديد. با توجه به برنامه هاي اول، سوم و پنجم نقشه ي راه اصلاح نظام اداري، شايسته است با بهره گيري از توان كارشناسي و همكاري ساير اعضاء نسبت به تحقق وظايف كميته ي موصوف به شرح كليات زير اقدام نماييد:

  • تهيه ي برنامه ي جامع اصلاح نظام اداري دستگاه، منطبق با نقشه ي راه اصلاح نظام اداري دولت يازدهم
  • طراحي مدل مديريتي نوين  براي اداره و ارايه ي خدمات دستگاه و بازنگري در شيوه ي انجام وظايف و فعاليت ها در راستاي تحقق ماموريت هاي اصلي دستگاه
  • شناسايي و احدها، وظايف، فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه به ساير فعالان
  • تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري، مشاركت، شراكت، واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمت براي انجام وظايف و فعاليت هاي دستگاه
  • تهيه ي برنامه ي عملياتي واگذاري تصدي ها شامل عناوين خدمات و فعاليت ها، سهم هر كدام از واحدهاي وابسته و استاني، اولويت ها، اهداف كمي، زمان بندي، شيوه ي واگذاري ها، مقررات و نظاير آن.
  • تهيه ي برنامه ي اجرايي براي توانمندي سازي و حمايت از بخش غير دولتي مرتبط با ماموريت هاي اصلي دستگاه نظير: آموزش، اعطاي ي تسهيلات و كمك هاي مالي.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد