خبر خبر

تجهيز فرودگاه مشهد به 3 دستگاه خودروي ويتارا
به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ سه دستگاه خودروي ويتارا جهت خدمت رساني بهتر به پروازها در ايستگاه ايمني و آتش نشاني فرودگاه مشهد مستقر شد

فرودگاه مشهد كه ازابتداي امسال با روند رو به رشد پروازها روبرو بوده است و پروازهاي روزانه اين فرودگاه در اغلب روزها به بيش از 250 پرواز مي رسد با تجهيز فرودگاه به اين سه خودرو از اين پس خواهد توانست پروازهاي ورودي را بطور همزمان و با سرعت بيشتري خدمات دهي كند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد