خبر خبر

انتصاب عامل ذيحساب فرودگاه هاي استان خراسان رضوي
عامل ذيحساب فرودگاه هاي استان منصوب شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ طي حكمي از سوي محمد رضا امامي معاون توسعه ي مديريت و منابع شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مجيد قاضي جولائي بعنوان عامل ذيحساب اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي منصوب شد.

در ابلاغ وي آمده است:

جناب آقاي قاضي جولائي

به موجب اين ابلاغ و بر اساس پيشنهاد مديركل محترم فرودگاه هاي استان خراسان رضوي، و موافقت اداره كل امور مالي و درآمد و به استناد تبصره(3) ماده(5) آئين نامه مالي شركت، با حفظ پست سازماني بعنوان عامل ذيحساب فرودگاه مشهد منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و هماهنگي كامل با ذيحساب شركت در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد