خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي RCAG در فرودگاه مشهد
دوره ي آموزشي RCAG در فرودگاه مشهد

به گزارش اداره روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ دوره ي آموزشي RCAG از پودمان هاي مصوب اداره كل ارتباطات و ناوبري هوايي شركت فرودگاه هاي كشور، شهريور ماه 95 براي 9 نفر از كارشناسان اداره مهندسي الكترونيك فرودگاه مشهد، به مدت 60 ساعت آموزش برگزار شد.

گفتني است كه سيستم RCAG  جهت برقراري ارتباط خلبان پرواز با مركز كنترل فضاي كشور استفاده مي شود.

لازم به ذكر است در پايان اين دوره آموزشي گواهينامه مرتبط به شركت كنندگان اعطاء گرديد.

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد