خبر خبر

رشد چشمگير اعزام و پذيرش مسافرين در دهه ي اول محرم

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در دهه ي اول محرم سال 95 با رشد 18 درصدي ميزان نشست و برخاست پروازها، و افزايش 26 درصدي ميزان اعزام و پذيرش مسافر، در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 94 مواجه بوده است.

بر اين اساس از تاريخ 95/7/12 الي 95/7/22تعداد 2 هزار و هشتاد و پنج پرواز در فرودگاه مشهد نشست و برخاست داشته اند، و ميزان اعزام و پذيرش مسافرين 300 هزار و دويست و پنجاه و سه نفر بوده است.

گفتني است در اين ميان روز 2 شنبه دوازدهم مهرماه95 با انجام 207 پرواز، و جابجايي 29 هزار و هشتصد و بيست و سه نفر مسافر؛ پر ترافيك ترين روز در ايام دهه ي اول محرم بشمار مي رود.

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد