خبر خبر

برگزاري جلسه ي هماهنگي رابطين آموزش اداره كل فرودگاه هاي خراسان رضوي
جلسه ي هماهنگي رابطين آموزش ادارات اداره كل فرودگاه هاي خراسان رضوي برگزار شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ جلسه ي هماهنگي رابطين آموزش ادارات اداره كل فرودگاه هاي خراسان رضوي، با هدف تعامل در جهت برگزاري شرايط كمي و كيفي مطلوب دوره هاي آموزشي در سالن كنفرانس  فرودگاه مشهد برگزار شد.

علي همتي، معاون توسعه ي مديريت و منابع فرودگاه هاي خراسان رضوي در اين جلسه ضمن تاكيد بر اهميت برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي، گفت: امروزه مقوله آموزش اهميت بسزايي در ارتقاي توانمندي هاي كاركنان يك مجموعه دارد و رابطين آموزش  در راستاي افزايش كارايي و اثر بخشي كاركنان، ارتقاي سطح كيفي نيروي انساني، ارتقاي سطح دانش و نگرش كاركنان، و توانمند سازي كاركنان از طريق متناسب ساختن دانش و مهارت هاي آنان با وظايف جديد همكاري هاي لازم را مبذول دارند.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

غ/.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد