خبر خبر

دومين جلسه ي مانور طرح اضطراري در فرودگاه مشهد برگزار شد
نمايندگان سازمان ها و ارگان هاي دست اندركار استان و شهرستان، با هدف بررسي راهكارها و هماهنگي شرايط مانور طرح اضطراري فرودگاه مشهد براي دومين بار تشكيل جلسه دادند

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ صبح امروز مورخه ي 3/8/95 دومين جلسه ي مانور طرح اضطراري فرودگاه مشهد با هدف تنظيم نمودن كليات سناريوي مقدماتي و آمادگي لازم براي مقابله با سوانح هوايي احتمالي حوزه ي داخل و خارج فرودگاه انجام شد.

در اين جلسه كه با حضور تمامي دست اندركاران و ارگان هاي مرتبط با مانور برگزار شد، سرفصل هايي چون شناخت ضعف ها و كاستي هاي احتمالي برنامه به جهت ايجاد ارتباط و هماهنگي بيشتر، تعيين و تمرين نقش ها و مسئوليت ها، ارزيابي عملكرد ارگان ها در مانور گذشته، ايجاد اعتماد و اطمينان در زمينه ي مديريت بحران و سوانح، بررسي قابليت ها و پتانسيل سيستم ها و سازمان ها در شرايط زنده، و تمرين نحوه ي تعامل و همكاري سازمان هاي دولتي، مورد بررسي و پرسش و پاسخ قرار گرفت.

لازم به ذكر است مانور طرح اضطراري فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در آذرماه 95 برگزار خواهد شد.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد