خبر خبر

رونمايي از فاز يك نرم افزار جديد صدور احكام در فرودگاه مشهد
در حاشيه ي برگزاري كارگاه آموزشي مسئولان امور اداري شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از نرم افزار "ديدگاه" رونمايي شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ همزمان با برگزاري كارگاه آموزشي مسئولان اداري، مديركل آموزش و توسعه ي نيروي انساني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از فاز يك سيستم "ديدگاه"  شركت چارگون رونمايي كرد. علي اكبر دلوريان زاده در خصوص  نرم افزار " ديدگاه " گفت: كليه ي قوانين خدمات كشوري و مصوبات داخلي سازمان در سيستم ديدگاه تعريف شده است و بكارگيري اين سيستم منجر به تسريع در روند انجام امور اداري پركاربرد نظير صدور احكام، ثبت قراردادها، توليد آمارها و گزارشگيري مي شود و در نهايت كمكي شايان به مديران فرودگاهي براي دسترسي آني به آمارها و اطلاعات مورد نياز در حوزه ي منابع انساني است. وي افزود: پس از انجام 6 ماه كار مطالعاتي و كارشناسي، نرم افزار ديدگاه جايگزين سيستم نماد شد و قرارداد كليه ي پرسنل قراردادي براي تاريخ 95/1/1 از طريق اين نرم افزار ثبت و صادر گرديد.

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد