خبر خبر

فرودگاه مشهد ميزبان 2 دوره ي آموزشي در دي ماه95
دوره هاي آموزشي رادار تقرب پرواز 054؛ و الزامات بخش 145 از مقررات ملي هوانوردي به ميزباني فرودگاه مشهد در حال برگزاري است

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در هفته ي جاري ميزبان 2 دوره ي آموزشي جديد است.

دوره ي آموزشي " رادار تقرب پرواز(054) بخش تئوري"  از تاريخ 4 ديماه الي15 ديماه 95 براي 10 تن از كارشناسان ادارات مراقبت پرواز فرودگاه هاي مشهد، مهرآباد و شيراز بمدت 60 ساعت، و همچنين دوره ي آموزشي " آشنايي با الزامات بخش 145 از مقررات ملي هوانوردي و نظامنامه ي تامين و نگهداري MOE " از مورخ چهارم الي 8 ديماه 95 بمدت 40 ساعت آموزش براي 24 نفر از كارشناسان فني _مهندسي مراكز فنون هوايي كل كشور، در فرودگاه مشهد برگزار مي شود.

گفتني است در پايان اين دوره هاي آموزشي به شركت كنندگان مدرك مرتبط اعطاء مي شود.

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد