خبر خبر

نخستين جلسه كميته سلامت اداري به ميزباني فرودگاه مشهد برگزار شد
با حضور مديركل آموزش و توسعه ي نيروي انساني و روساي فرودگاه هاي شرق كشور، نخستين جلسه ي كميته ي سلامت اداري در فرودگاه مشهد برگزار شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ در راستاي حفظ و صيانت از حقوق مردم، ارتقاي سلامت اداري، افزايش پاسخگويي، و مسئوليت پذيري و اعتماد عمومي، نخستين جلسه ي كميته ي سلامت اداري با حضور مديركل آموزش و توسعه ي نيروي انساني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مديران فرودگاه هاي شرق كشور و روساي ادارات حراست فرودگاه هاي شرق كشور، در اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي برگزار شد.

محمد باقر قاسم زاده مديركل فرودگاه هاي خراسان رضوي در اين جلسه ضمن عرض خير مقدم به مدعوين، و تشريح عملكرد و اقدامات توسعه يي صورت گرفته در فرودگاه مشهد گفت: با تحول در طرح خدمات فرودگاهي، فرودگاه مشهد خدمت رساني مطلوب به مسافرين و شهروندان را در اولويت فعاليت هاي خود قرار داده، و توانسته است با آموزش و ارتقاي سطح علمي و مهارت هاي كاركنان و كارمندان، و بروز رساني تجهيزات و امكانات فرودگاهي و توانمندسازي منابع انساني، استفاده از تمامي ظرفيت ها، رعايت استانداردها، و همچنين شناسايي نقاط هدف، گام بلندي را در جهت رضايتمندي شهروندان بردارد.  قاسم زاده افزود: همواره امنيت، آرامش و رفاه مسافرين نخستين دغدغه ي ما است و با رعايت اصل مشتري مداري در پي خدمات رساني تخصصي و مطلوب به مردم هستيم.

مديركل فرودگاه هاي خراسان رضوي در ادامه گفت: شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري يك سازمان، اصل مهم و قابل توجهي است و اولويت در يك مجموعه ي كاري بايد بر محوريت حفظ حقوق مردم و خدمات رساني برتر و نوين به آنان باشد.

مديركل آموزش و توسعه ي نيروي انساني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، طي سخناني گفت: حفظ و ارتقاي سلامت اداري عنصري بازدارنده در مقابل فساد است و نظام اداري بعنوان يكي از زير ساخت هاي اصلي توسعه ي هر كشور، بايد تابع قوانين و مشمول ضابطه مندي باشد.

علي اكبر دلوريان زاده افزود: رضايتمندي و اعتماد شهروندان به نظام اداري در گروي قانون گرايي، اشاعه ي فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه يي و فردي در فعاليت هاي سازماني است.

دلوريان زاده تبيين و نظام مند كردن برنامه ي صيانت از حقوق شهروندان را در شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، امري ضروري دانست و افزود:

تهيه ي برنامه ي عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل: اهداف و سياست ها و اقدامات، بازنگري قوانين در جهت تثبيت حقوق شهروندان و پاسخگويي دستگاه ها، راهبري و نظارت بر استقرار برنامه ي صيانت از حقوق مردم، و سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت شهروندان از خدمات سازمان، اولويت كاري ما است.

در ادامه ي اين جلسه مديران فرودگاه هاي شرق كشور، به بيان ديدگاه ها، اقدامات و فعاليت هاي خود در حوزه ي سلامت اداري، و تبادل نظر با يكديگر پرداختند.

گفتني است بازديد از بخش امور اداري اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي و ديدار با كارمندان از ديگر برنامه هاي جنبي اين جلسه بود.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

غ/. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد