خبر خبر

برگزاري 3 دوره ي آموزشي جديد در فرودگاه مشهد
فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در هفته ي جاري ميزبان 3 دوره ي آموزشي جديد بود

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد از تاريخ يازدهم الي چهاردهم ديماه سالجاري ميزبان 3 دوره ي آموزشي جديد بود.

دوره ي آموزشي مديريت استرس با هدف ارايه ي راهكارهاي چگونگي كاهش، كنترل، و مقابله با استرس در محيط كار، براي 17 نفر از كارشناسان ادارات مراقبت پرواز فرودگاه هاي كشور، بمدت دو هفته و با 60 ساعت آموزش برگزارشد.

همچنين كارگاه آموزشي اطفاي حريق براي 75 نفر از كارمندان اداره ي امور ترمينال ها و اماكن فرودگاه مشهد بمدت 10 ساعت آموزش بصورت تئوري و عملي برگزار گرديد.

دوره ي آموزشي مقدماتي "باغباني عمومي" نيز با حضور 35 تن از پرسنل واحد فضاي سبز فرودگاه مشهد و تحت نظر سازمان فني و حرفه يي، با هدف ارتقاي سطح معلومات پرسنل و ارايه ي آخرين اطلاعات مرتبط با توسعه، و حفظ و نگهداري فضاي سبز، بمدت 30 ساعت آموزش برگزار شد.

گفتني است در پايان اين دوره هاي آموزشي به شركت كنندگان مدرك مرتبط اعطاء مي شود.

غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد