خبر خبر

فناوري بومي سامانه ي طرح پرواز الكترونيكي در خدمت فرودگاه مشهد
اجراي سامانه ي بومي طرح پرواز الكترونيكي در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ با توجه به اهميت و حساسيت بالاي حوزه ي عمليات هوانوردي و رويكرد شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در استفاده از فناوري هاي جديد اطلاعات در صنعت هوانوردي و حذف سيستم كاغذي طرح پرواز؛ كه باعث افزايش دقت، سرعت، كارآيي و صرفه جويي در زمان و استفاده ي بهينه از نيروي انساني مي شود، سامانه ي بومي طرح پرواز الكترونيكي در فرودگاه مشهد فعال و اجرايي شد.

گفتني است طراحي اين سامانه نرم افزاري توسط مهندس صلح جو از متخصصين اداره ي مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه شيراز و با هماهنگي و نظارت اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي و اداره كل مراقبت پرواز انجام شده است. شايان ذكر است اين سامانه از تاريخ8/12/195 بطور كامل عملياتي شده است، و با توجه به آموزش شركت هاي هواپيمايي و هندلينگ كننده، كليه ي طرح هاي پرواز در بستر نرم افزار جديد ارايه مي شود.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد