خبر خبر

درخشش فرودگاه سبزوار در پي رشد 100 درصدي عمليات پروازي
فرودگاه سبزوار در سال 95 رشدي صد درصدي در ميزان نشست و برخاست پروازها داشته است

فرودگاه سبزوار در سال 95 رشدي صد درصدي در ميزان نشست و برخاست پروازها داشته است

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ فرودگاه سبزوار در سال 1395 با 406 فروند پرواز جايگاه 33 را در ميان 49 فرودگاه به خود اختصاص داد. اين آمار بيانگر رشد 100 درصدي اين فرودگاه در تعداد نشست و برخاست پروازها در سال95 نسبت به سال 94 مي باشد كه 206 پرواز در آن انجام شده است.

نكته جالب اين فرآيند اين است كه  فرودگاه سبزوار در رنكينگ كشوري؛ بالاتر از فرودگاه هاي مراكز استاني همچون همدان، زنجان، و اراك قرار گرفته است.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد