خبر خبر

فرودگاه مشهد دومين فرودگاه پرتردد كشور در ارديبهشت 96/ رشد ۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوايي در كشور
فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها، در اردیبهشت 96 با اعزام و پذیرش چهار میلیون و 930 هزار مسافر، نسبت به زمان مشابه سال گذشته به رشد 8 درصدی دست یافته‎اند.

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ به نقل از روابطعمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی «گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی» در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان میدهد که فرودگاههای کشور در این ماه با 38 هزار و 465 فروند نشست و برخاست و ارسال و پذیرش نزدیک به 45 میلیون کیلوگرم بار به ترتیب به رشدی 7 و 8 درصدی رسیدهاند.

بر همین اساس در اردیبهشت امسال، فرودگاه مهرآباد با میزبانی از 12 هزار و 337 پرواز، اعزام و پذیرش یک میلیون و 557 هزار و 40 مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  10 میلیون کیلوگرم بار، رتبه نخست پرترافیک‌ترین فرودگاه ایران را به خود اختصاص داده است.

همچنین پس از مهرآباد، فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 6265 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 920 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از هشت میلیون کیلوگرم بار در رتبه دوم قرار گرفته است.

فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) نیز با نشست و برخاست 4477 فروند هواپیما و اعزام و پذیرش بیش از 700 هزار مسافر در رتبه سوم قرار دارد اما با ارسال و پذیرش نزدیک به 13 میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه 31 هزار و 597 فروند است که طی آن نزدیک به چهار میلیون مسافر و بیش از 26 میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه در رتبه نخست قرار داد و پس از آن فرودگاه مشهد با 5237 فروند نشست و برخاست، نزدیک به 765 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2827 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به 300 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی در فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست 6868 فروند هواپیما است که طی آن بیش از یک میلیون مسافر و نزدیک به 19 میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 4360 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 700 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 13 میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 1028 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 155 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 2 میلیون و 639 هزار کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 1028 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به 56 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به  907 هزار کیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد