خبر خبر

عملكرد درخشان واحد آموزش اداره كل فرودگاه هاي استان در سال 95 / افزايش 205 درصدي سرانه ي آموزشي كارمندان
واحد آموزش اداره كل فرودگاه هاي استان در سال 95 بالغ بر 55 هزار ساعت آموزش در قالب كارگاه هاي آموزشي _ تخصصي به كارمندان ارايه كرده است

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛  سرانه ي آموزشي كارمندان اداره كل فرودگاه هاي استان در سال 95  نسبت به سال هاي اخير رشدي 205 درصدي داشته است و اين موفقيت مرهون همت مديران فرودگاه مشهد در سياست گذاري هدفمند براي ارتقاي سطح علمي و افزايش مهارت هاي كاركنان بوده است. آموزش حين خدمت يكي از راه هاي اصولي و منطقي هدايت تلاش هاي كاركنان در سازمان است و باعث بكارگيري استعدادهاي نهفته و به وجود آمدن حس انعطاف پذيري فكري خواهد شد. آموزش كاركنان امري حياتي است كه بايد بطور مستمر با مجموع فرآيندهاي مديريت مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اينكه آموزش كاركنان فرآيندي سازنده در جهت انطباق و سازگاري كاركنان با شرايط و قوانين سازمان است، طراحي دوره هاي آموزشي كاربردي كه مهارت ها و توانمندي هاي لازم را براي كارمندان به ارمغان مي آورد امري اجتناب ناپذير است كه در نهايت منجر به ارتقاي عملكرد مطلوب سازمان و رضايت شغلي كارمندان خواهد شد. واحد آموزش اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي با هماهنگي اداره كل آموزش و توسعه ي نيروي انساني شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، كارنامه ي مثبتي در برگزاري دوره هاي آموزشي در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد داشته است و ثبت نرخ حدود56   هزار ساعت آموزش ( در سال 1395) و در قالب كارگاه هاي آموزشي؛ بيانگر عملكرد درخشان اين واحد است. در ذيل اهم فعاليت هاي واحد آموزش اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي را در سال 1395 مشاهده مي كنيد:

 

عملكرد واحد آموزش اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در سال 1395 :

 • اخذ مجوز، اعتبار، و هماهنگي اموربراي ميزباني و برگزاري 50 دوره ي آموزشي پودمان مصوب شغلي ، تخصصي ، عمومي و پيگيري و  درخواست صدور و دريافت و توزيع گواهينامه هاي مربوطه 
 • اخذ مجوز، اعتبار و هماهنگي امور براي ميزباني و برگزاري 5  سمينار و كارگاه  آموزشي تخصصي در حوزه هاي ايمني زميني و آتش نشاني فرودگاهي – امور اداري – روابط عمومي – مراقبت پرواز – الكترونيك در سطح فرودگاه هاي كل كشور
 • اخذ مجوز، اعتبار و هماهنگي امور براي ميزباني و برگزاري 9 عنوان دوره ي آموزشي وي‍ژه ي توانمندي و تعالي حرفه اي 21 نفر از مديران پايه و مياني اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي بميزان 3,387ساعت و افزايش  ميانگين سرانه آموزشي مديران از صفر ساعت در سال 1394 به 161 ساعت  در سال 1395براي هر مدير
 • كل ساعات آموزشي  طي شده  در سال 1395  توسط 436 نفر از كارمندان اداره كل در سال 1395 معادل 55,672 ساعت بوده ( ميانگين سرانه آموزشي هر كارمند معادل 127.7 ساعت)  كه نسبت  به سال گذشته با  27,085 ساعت  و ميانگين  سرانه آموزشي  هر كارمند  معادل 55.8 ساعت  حكايت از رشد بيش از دو برابري سرانه آموزشي هر كارمند دارد ) افزايش 205درصدي دارد(
 • ميزباني و هماهنگي امور و برگزاري 2 عنوان دوره آموزشي اپراتوري سيستم هاي كمك بازرسي ايكس ري و گيت وي ويژه 40نفر از كاركنان يگان سپاه حفاظت هواپيمائي و نيروي انتظامي فرودگاه مشهد
 • اخذ مجوز و هماهنگي امور و برگزاري 8 عنوان دوره رايگان به ميزان 6,870 ساعت در سطح اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي
 • انجام نياز سنجي آموزشي سال 1396 براي كليه كاركنان ادارات عملياتي و غير عملياتي در سطح فرودگاه هاي مشهد، سبزوار، سرخس و گناباد  و تكميل ديتا بيس نرم افزاري مربوطه و ارسال آن به تهران مبتني بر حفظ حداقل سرانه آموزشي هر كارمند و اجراي عدالت آموزشي
 • هماهنگي و همكاري با آموزش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در امور آموزشي و ارسال اطلاعات درخواستي در جهت ارزيابي بخش آموزش در ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان
 • درخواست از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان وهماهنگي امور و معرفي 7 نفر از كاركنان اداره كل براي شركت در سمينارهاي تخصصي آموزشي در سطح دستگاه ها و ادارات اجرايي استان   
 • اجراي ارزيابي و اثربخشي دوره هاي آموزشي انجام شده در سال 1395 در سطوح 1و 2 ( واكنش و يادگيري)  مبتني بر نظام نامه اجرايي ارزيابي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ( مدل كرك پاتريك) و استخراج نتايج و ارسال آن به تهران و ارايه به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ( ميانگين توصيف كليه دوره ها در سطح 1 در بازه 80تا 100 = خيلي خوب و ميانگين توصيف كليه دوره ها در سطح 2  در بازه 20تا 50 = يادگيري مطلوب (
 • ايجاد و ساماندهي بانك اطلاعات شناسنامه و سوابق آموزشي كاركنان اداره كل اعم از رسمي – پيماني – قراردادمشخص  بصورت نرم افزاري
 • محاسبه امتياز و ساعت آموزشي كليه كاركنان رسمي – پيماني – قرارداد مشخص  در سال 1395 و ارسال نتايج براي امور اداري در جهت اعمال در حق شاغل و صدوراحكام پرسنلي سال جديد  و پيگيري درخواست هاي رفع مغايرت  امتياز آموزشي تعدادي از كارمندان اداره كل
 • پيگيري امور پژوهشي اداره كل اعم از همكاري با موسسات و دانشگاه هاي استان و همچنين ارسال مقالات و طرح هاي پژوهشي همكاران اداره كل به شوراي تحقيقات فرودگاهي
 • بررسي مستندات مربوط به گواهينامه نوع دوم همكاران اداره كل  و پيگيري امور با ستاد تهران
 • افزايش سرانه آموزشي كارمندان فرودگاه اقماري سبزوار از 1,242 ساعت در سال 1394 به 4,132 ساعت در سال 1395 با برنامه ريزي صورت گرفته در جهت حفظ حداقل سرانه آموزشي  هر كارمند
 • تقدير و تشكر از اساتيد اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي كه مدرس دوره هاي آموزشي پودمان مصوب شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در سال 1395 بوده اند توسط مدير كل فرودگاه هاي استان و مدير كل آموزش و توسعه نيروي انساني شركت

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد