خبر خبر

سرويس ساليانه ي تجهيزات RCAG فرودگاه مشهد با موفقيت انجام شد
تجهيزات رادار RCAG خواجه محمد ميرزا با موفقيت سرويس شد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ سرویس سالیانه ي تجهیزات RCAG واقع در ارتفاعات خواجه محمد میرزا، توسط کارشناسان الکترونیک فرودگاه مشهد و کارشناس اعزامی از ستاد شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی كشور، بدون وقفه و خاموشی انجام شد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد