خبر خبر

جلسه كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در فرودگاه مشهد برگزار شد
برگزاري نشست كميته صيانت از حقوق مردم در فرودگاه مشهد

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ جلسه ي كميته ي سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندان با حضور مديركل فرودگاه هاي استان و اعضاي كارگروه در فرودگاه مشهد برگزار شد.

مدير كل فرودگاه هاي خراسان رضوي در اين جلسه گفت: رعايت حقوق شهروندان يعني در عمل بدنبال خدمت رساني مطلوب به مردم باشيم و با پاسخگويي، تعهد و مسئوليت پذيري، اعتماد عمومي ايجاد نماييم.

محمد باقر قاسم زاده در ادامه افزود: در فرودگاه مشهد در حوزه هايي كه با مردم سرو كار داشته ايم اتفاقات خوبي افتاده است و با ارايه ي تسهيلات مطلوب به مسافران، و با استفاده از ظرفيت هاي نظارتي خود براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان، اقدامات ارزنده يي انجام داده ايم كه اين مهم با پايش و آسيب شناسي نارضايتي هاي مردمي صورت گرفته است. مديركل فرودگاه هاي استان خاطرنشان ساخت: با اجراي مصوبات ستاد مركزي صيانت و دنباله روي از منشور حقوق شهروندي در پي پاسداشت و صيانت از حقوق شهروندان هستيم.

قاسم زاده در مقوله ي سلامت اداري نيز گفت: سلامت اداري را بايد از خودمان شروع كنيم، و بدون شك حفظ و ارتقاي سلامت اداري عنصري بازدارنده در مقابل فساد است و نظام اداري بعنوان يكي از زير ساخت هاي اصلي توسعه ي هر كشور، بايد تابع قوانين و مشمول ضابطه مندي باشد.

وي همچنين رضايتمندي و اعتماد شهروندان به نظام اداري را در گروي قانون گرايي، و اشاعه ي فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي دانست و گفت: پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان وظيفه ي يكايك اعضاي هر سازمان است.

براي تماشاي تصاوير بيشتر اينجا كليك كنيد

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد