خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه ي پروژه ي احداث ساختمان ترمينال، ساختمان جنبي و محوطه ي فرودگاه گناباد
پروژه ي احداث اماكن و ابنيه ي فرودگاه گناباد به مناقصه گذاشته مي شود

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه ي احداث ساختمان ترمينال ، ساختمان جنبي و محوطه ي فرودگاه گناباد را  بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه ي عمومي دو مرحله يی، طبق شرايط ذيل؛ به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

  1. شركتها بايد حداقل داراي گواهينامه صلاحيت (رتبه بندي) در رتبه 3 ابنيه و 5 تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه باشند.
  2. شرح مختصري از موضوع مناقصه: پروژه احداث ساختمان ترمينال ، ساختمان جنبي و محوطه فرودگاه گناباد.
  3. برآورد اوليه 82،562،111،588 ( هشتاد و دو ميليارد و پانصد و شصت و دو ميليون و يكصد و يازده هزار و پانصد و هشتاد و هشت) ريال و بر اساس بخش نامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 04/05/96 می باشد.
  4. مدت اجراي پروژه 15 ماه و مدت تضمین24ماه می باشد.
  5. ميزان سپرده شركت در مناقصه 2،980،000،000 (دو ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون) ريال مي باشدکه كه به صورت تضمين بر اساس آيين نامه تضمين در معاملات دولتي مورد پذيرش مي باشد.
  6. جهت اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.irمراجعه فرماييد.
  7. از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشر آخرین آگهي فراخوان مناقصه به آدرس تهران ویلا نبش بزرگراه شیخ فضل الله نوری پلاک 79 واحد 3 و 4 ، تلفن 88259057 و 88287017 ، مهندسین مشاور بانیان دیماس تماس حاصل فرمایند . لازم به توضیح است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات (الف- ب-ج) را در موعد مقررشده در اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار دهند.در این شرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکتهای پیشنهادی (الف – ب- ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (65 امتیاز) را کسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات عمومی دو مرحله ای باز می گردد.

 

شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

معاونت عمليات فرودگاهي- اداره كل عمران و توسعه فرودگاه ها

 

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد