خبر خبر

2 دوره ي آموزشي در فرودگاه مشهد برگزار شد
برگزاري دو دوره ي آموزشي در فرودگاه مشهد در هفته يي كه گذشت

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛   2 دوره ي آموزشي در هفته يي كه گذشت، در فرودگاه مشهد برگزار شد.

دوره ي آموزشي تعمير و نگه داري موتور هواپيماي سسنا 172 بمدت 25 ساعت از 19 تا 22 آذرماه براي 23 نفر از كارشناسان فني مراكز وارسي پروازي و خدمات هوايي فرودگاه هاي اهواز، اصفهان، تبريز، شيراز، ستاد و مشهد؛ و همچنين

دوره ي آموزشي امنيت ملي با حضور 15 نفر از كارشناسان اداره ي حراست و تعدادي از روساي ادارات مشاغل حساس اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در فرودگاه مشهد برگزار شد.

گفتني است مدرسين اين دوره از حراست كل خراسان رضوي بودند

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد